Szanowni Państwo,

zespół przygotowujący szkolenia warsztatowe opracował propozycję tematyki szkoleń do końca bieżącego roku akademickiego, które kierujemy do wszystkich dydaktyków naszej uczelni. Planujemy uruchomienie dwóch slotów zajęciowych tygodniowo: w poniedziałki (18:00–20:00) i piątki (16:00–18:00). Możliwe jednak będą nieznaczne modyfikacje terminów dla poszczególnych warsztatów. Zwracamy zatem uwagę, że informacja o aktualnym terminie jest podawana w formularzu zgłoszeniowym.

Na stronie intranetowej OWKO znajdzieie Państwo program szkoleń oraz sukcesywnie aktywowane formularze zapisów na poszczególne szkolenia, które rozpoczną się z chwilą utworzenia grupy minimum 8 osobowej, maksimum 15 osobowej. ​​​​​​​

Obecnie skupiamy się na przygotowaniu dydaktyków do prowadzenia zaliczeń i egzaminów w zbliżającej się sesji zgodnie z „Rekomendacją dotyczącą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym z 11 stycznia 2021 r.”, dlatego też proponujemy przede wszystkim kursy związane z przygotowaniem do sesji zimowej.