W cyklu Cyfrowy UAM odbyło się 3 lutego br. webinarium dotyczące zaliczeń i egzaminów zdalnych w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021. (Szczegółowy program webinaium został zamieszczony na intranetowej stronie OWKO). W wydarzeniu wzięło udział około 690 osób, a jego filmowy zapis jest udostępniony w Intranecie UAM.