Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem nauczania zdalnego w nowym roku akademickim 2020/2021 Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość przygotowuje cykl webinariów i szkoleń „Cyfrowy UAM” dla pracowników dydaktycznych naszej uczelni.

W październiku organizujemy webinarium ogólnouczelniane „Teams i Moodle” na poziomie podstawowym. Będzie ono prowadzone w formie demonstracji MS Teams, wybranych aplikacji Office’a 365 oraz platformy Moodle ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wykorzystania Teams do nauczania synchronicznego i Moodle – do asynchronicznego. Każde webinarium poprowadzi pięciu wykładowców, dzięki czemu podczas wystąpienia jednego prelegenta pozostali, korzystając z Czatu, będą mogli odpowiadać na pytania Słuchaczy. Oto program cyfrowych webinarów w 2020 r.

Przewidujemy pięć edycji tego webinarium. Pierwsze trzy terminy to 5, 9 i 12 X (po dwie godziny lekcyjne). Poniżej linki do tych spotkań:

5.10.2020 r., godz. 18.00-19.30

9.10.2020 r., godz. 18.00-19.30

12.10. 2020 r., godz. 18.00-19.30

Po 15 X zostaną podane kolejne dwa terminy, w tym jeden przedpołudniowy. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie Ośrodka Wsparcia Szkolenia na Odległość. W każdym webinarium może wziąć udział kilkaset osób. Natomiast jeszcze w październiku powiadomimy Państwa o naborze na szkolenia czterogodzinne w grupach kilkunastoosobowych. Edycja tych szkoleń może objąć cały rok akademicki 2020/2021, a program będzie dostosowywany każdorazowo do poziomu i potrzeb dydaktycznych danej grupy.

Zachęcamy wszystkich Nauczycieli Akademickich do wzięcia udziału w naszych webinariach i szkoleniach.

 

prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis

dyr. Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość