Szanowni Państwo,

zespół przygotowujący szkolenia warsztatowe opracował propozycję tematyki szkoleń do końca bieżącego roku akademickiego, które kierujemy do wszystkich dydaktyków naszej uczelni. Planujemy uruchomienie dwóch slotów zajęciowych tygodniowo: w poniedziałki (18:00–20:00) i piątki (16:00–18:00). Możliwe jednak będą nieznaczne modyfikacje terminów dla poszczególnych warsztatów. Zwracamy zatem uwagę, że informacja o aktualnym terminie jest podawana w formularzu zgłoszeniowym.

Na stronie intranetowej OWKO znajdzieie Państwo program szkoleń oraz sukcesywnie aktywowane formularze zapisów na poszczególne szkolenia, które rozpoczną się z chwilą utworzenia grupy minimum 8 osobowej, maksimum 15 osobowej. ​​​​​​​

Obecnie skupiamy się na przygotowaniu dydaktyków do prowadzenia zaliczeń i egzaminów w zbliżającej się sesji zgodnie z „Rekomendacją dotyczącą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym z 11 stycznia 2021 r.”, dlatego też proponujemy przede wszystkim kursy związane z przygotowaniem do sesji zimowej.

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację od prof. Marka Kręglewskiego dotyczącą szkoleń nauczycieli akademickich, którzy chcieliby nawiązać współpracę dydaktyczną z ośrodkami zagranicznymi. Jednym z projektów, które od kilku lat rozwija CGU (Compostela Group of Universities) jest Collaborative Online International Teaching. Chodzi o przygotowanie wykładowców do prowadzenia zajęć online w innych uczelniach i w ten sposób poszerzanie oferty dydaktycznej w uczelniach biorących udział w projekcie. Na intranetowej stronie OWKO znajdziecie Państwo zaproszenie do udziału w specjalistycznym kursie przygotowującym do tego typu współpracy. Udział jest bezpłatny, trzeba jedynie zgłosić się do 31 stycznia. Kurs wymaga aktywności ze strony uczestników.

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Uniwersytet Jutra I” dla Dydaktyków UAM przygotowaliśmy dwie tury szkoleń e-learningowych. Pierwsza tura odbędzie się jeszcze w 2020 roku, kolejna w marcu 2021. Poniżej formularze rejestracyjne:

  1. Moodle I - poziom początkujący
  2. Moodle II - poziom zaawansowany
  3. Zarządzanie bazami danych w humanistyce - poziom ogólny
  4. Bezpieczeństwo cyfrowe - poziom ogólny

Zachęcam do skorzystania z dodatkowych szkoleń.

 

Magdalena Żurawska

Z-ca kierownika projektu UJI w obszarze "Rozwój kadr oraz infrastruktury informatycznej UAM"