Szanowni Państwo,

w ramach projektu "Uniwersytet Jutra I" dla Dydaktyków UAM przygotowaliśmy dwie tury szkoleń e-learningowych. Pierwsza tura odbędzie się jeszcze w 2020 roku, kolejna w marcu 2021. Poniżej formularze rejestracyjne:

  1. Moodle I - poziom początkujący
  2. Moodle II - poziom zaawansowany
  3. Zarządzanie bazami danych w humanistyce - poziom ogólny
  4. Bezpieczeństwo cyfrowe - poziom ogólny

Zachęcam do skorzystania z dodatkowych szkoleń.

 

Magdalena Żurawska

Z-ca kierownika projektu UJI w obszarze "Rozwój kadr oraz infrastruktury informatycznej UAM"

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem nauczania zdalnego w nowym roku akademickim 2020/2021 Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość przygotowuje cykl webinariów i szkoleń „Cyfrowy UAM” dla pracowników dydaktycznych naszej uczelni.

W październiku organizujemy webinarium ogólnouczelniane „Teams i Moodle” na poziomie podstawowym. Będzie ono prowadzone w formie demonstracji MS Teams, wybranych aplikacji Office’a 365 oraz platformy Moodle ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wykorzystania Teams do nauczania synchronicznego i Moodle – do asynchronicznego. Każde webinarium poprowadzi pięciu wykładowców, dzięki czemu podczas wystąpienia jednego prelegenta pozostali, korzystając z Czatu, będą mogli odpowiadać na pytania Słuchaczy. Oto program cyfrowych webinarów w 2020 r.

Czytaj więcej: Cyfrowy UAM: Webinaria szkoleniowe w październiku 2020 dla dydaktyków UAM

Szanowni Państwo,

w realizowanym projekcie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni powinniśmy przeprowadzić szkolenia w kolejnych latach:

  • w roku 2018 –  8 szkoleń,
  • w roku 2019 – 14 szkoleń,
  • w roku 2020 – 13 szkoleń,
  • w roku 2021 –  9 szkoleń.

Specyfikacja i kosztorys szkoleń znajduje się w umowie między UAM i MNiSW. Dotyczący nas wyciąg z tej umowy udostępniłem na Forum Koordynatorów E-learningu w temacie „Realizacja szkoleń i modernizacji platformy e-learningowej”.

Na spotkaniu w kwietniu br. ustalimy harmonogram, przydział prac i wynagrodzenia – związane z realizacją tego zadania.

dr hab. Bogdan Hojdis