Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium na którym zaprezentowane zostaną wyniki prac nad tworzeniem materiałów e-learningowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w ramach projektu „Unikatowy Absolwent=Możliwości” oraz dotacji projakościowej. Seminarium odbędzie się 9.06.2015 (wtorek) w godzinach 11:45-13:30 w sali A2-24.

Czytaj więcej: Zaproszenie na seminarium e-learnigowe

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 12 września br. spotkaliśmy się w Collegium Mathematicum, aby doprecyzować wskazówki dla osób przygotowujących kursy e-learningowe. Dr Jacek Marciniak zapropował włączyć do funkcjonującego już dokumentu dwa uzupełnienia: koncepcję e-podręcznika (jako koherentnej postaci materiałów do nauczania zdalnego w ramach danego kursu) oraz przykładowego opisu kursu (course desrciption), który uznaliśmy za ekwiwalent tradycyjnego sylabusa. W tym roku bowiem dydaktycy uniwersyteccy muszą przygotować nowe, poszerzone sylabusy – zgodne ze wzorem KRK – których integralna częścią (w wypadku zajęć zdalnych) może być opis kursu. Dr Agnieszka Cieszyńska zaproponowała, aby autor kursu w pełnym sylabusie przedmiotu dodał po prostu w punkcie 11 informacje o e-learningu i nie powtarzał już celów, treści, efektów itp.

Udało nam się również uzgodnić propozycję zakresu obowiązków koordynatorów wydziałowych ds. e-learningu, z którą proszę się zapoznać, aby na kolejnym stałym spotkaniu 10 października br. zatwierdzić ten dokument.

Bogdan Hojdis