Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora UAM z dnia 12 sierpnia 2020 r. w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zarządzenie dopuszcza również realizację zajęć dydaktycznych, w części lub całości, w siedzibie uczelni. Dotyczy to zwłaszcza zajęć wymagających dostępu do infrastruktury laboratoryjnej. O tym, które zajęcia dydaktyczne dla studentów odbywać się będą w siedzibie uczelni, decydują dziekani.

Więcej informacji na stronie głównej UAM.

Szanowni Państwo,

do początków maja br. wpłynęły trzy wnioski o sfinansowanie realizacji kursów e-learningowych: z Wydziału Fizyki, wspólny z Wydziałów Biologii i Chemii oraz z Wydziału Historycznego. Pierwszy został wycofany przez koordynatora wydziałowego dra Piotra Kozłowskiego. W tej sytuacji przyjąłem do zrealizowania wniosek zgłoszony przez prof. Violettę Julkowską i prof. Arkadiusza Marciniaka z Wydziału Historycznego. Natomiast wniosek dr Agnieszki Cieszyński i dr Małgorzaty Bartoszewicz wymaga doprecyzowania. (Z treścią wniosków można zapoznać klikając w zlinkowany tekst). Regulamin rozpatrywania wniosków jeszcze układamy z dr. Jackiem Marciniakiem i w porozumieniu z uniwersyteckimi prawnikami, ale ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń zdecydowałem o przyjęciu i realizacji wszystkich tegorocznych projektów. Będę prosił tylko Państwa koordynatorów o zaakceptowanie tej decyzji.

Czytaj więcej: Kursy i szkolenia do realizacji w roku bieżącym