Szanowni Państwo,

otrzymałem informację, że koordynatorzy wspierający e-learning dysponują w domu niekiedy tylko z internetem mobilnym o ograniczonym transferze. Według mojej wiedzy nie ma możliwości przekazania środków z uczelni na opłacenie dodatkowych limitów prywatnych komórek czy modemów GSM. Dlatego w porozumieniu z panią Katarzyną Koszewską (kierownikiem Collegium Maius) udostępniłem pokój 05 do pracy zdalnej tym koordynatorom, którzy zgłoszą taką potrzebę.

Czytaj więcej: OWKO - wsparcie dla koordynrorów e-learningu

Szanowni Państwo,

od 2016 roku Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość pomaga w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć e-learningowych m.in. przez ich dofinansowanie. Każdy projekt zgłaszany przez pracownika dydaktycznego UAM musi być zaopiniowany przez koordynatora ds. e-learningu w macierzystej jednostce organizacyjnej wnioskodawcy. (Listę koordynatorów znajdziecie Państwo w zakładce Wsparcie i kontakt\Koordynatorzy e-learningu). O dofinansowaniu decyduje komisja, składająca się z trzech koordynatorów uczelnianych ds. e-learningu oraz dyrektora OWKO, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • relację między kosztami i efektami kursu (w tym liczbę beneficjentów),
  • opinię koordynatora ds. e-learningu,
  • plan budżetowy Ośrodka w danym roku kalendarzowym.

Przy podejmowaniu decyzji komisja może poprosić również o dodatkową opinię tę jednostkę uczelnianą, która jest odpowiedzialna merytorycznie za jakość kształcenia w zakresie zgłaszanym przez pracownika ubiegającego się o dofinansowanie.

Czytaj więcej: Zasady dofinansowania kursów e-learningowych