UWAGA: Zapisz wideo konferencji dostępny na stronie intranetowej OWKO

https://uam.sharepoint.com/sites/5206000000/SitePages/Konferencja-Dobre-praktyki-kszta%C5%82cenia-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87.aspx


a także bezpośrednio na platformie MS Stream dla zalogowanych użytkowników UAM:

Część 1:

#1 Otwarcie konferencji „Dobre praktyki kształcenia na odległość"
I panel dyskusyjny w ramach konferencji „Dobre praktyki kształcenia na odległość" (9.07.2021).

https://web.microsoftstream.com/video/e947ea71-878f-4a97-9dc9-7f931100c71c


Część 2:

#2 Kształcenie zdalne w szkole Nauk Przyrodniczych oraz Szkole Nauk Ścisłych
II panel dyskusyjny w ramach konferencji „Dobre praktyki kształcenia na odległość" (9.07.2021).

https://web.microsoftstream.com/video/7b795003-94bd-4c6a-8d72-d4d2abf8eda6


Część 3:

#3 Kształcenie zdalne w Szkole Nauk Społecznych i na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
 III panel dyskusyjny w ramach konferencji „Dobre praktyki kształcenia na odległość" (9.07.2021).

https://web.microsoftstream.com/video/03917999-54c0-4856-a62f-4fa24d596ff9


Część 4:

#4 Kształcenie zdalne w Szkole Nauk Humanistycznych, Szkole Nauk o Języku i Literaturze i w SJ
IV panel dyskusyjny w ramach konferencji „Dobre praktyki kształcenia na odległość" (9.07.2021).
 
https://web.microsoftstream.com/video/38dda6d5-832e-4071-8a67-7d11b88eec72

 

W ramach IV Dnia jakości kształcenia UAM odbędzie się 9 lipca br. w godz. 9:00–15:30 konferencja Dobre praktyki kształcenia na odległość. Konferencja zostanie zorganizowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość jako wydarzenie w MS Teams. Prelegentami będą dydaktycy z różnych wydziałów naszej uczelni, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami z ostatnich kilkunastu miesięcy.  Linki do konferencji i jej programu zamieszczamy poniżej, są one dostępne również na intranetowej stronie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

 

LINK DO KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI