W związku z przedłużeniem wymogu kształcenia na odległość na rok akademicki 2020/2021 zwracamy uwagę, że integralną częścią Zarządzenia nr 15/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – są zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia poza siedzibą uczelni.