Przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim rozpoczęliśmy aktualizowanie i konsolidowanie materiałów instruktażowych do kształcenia zdalnego w Intranecie UAM, przebudowując Panel Dydaktyczny. Po części z powodu utworzenia Intranetu Studenta, ale również dlatego, że powstające materiały i dokumenty są wynikiem pracy naszych Koleżanek i Kolegów. W sporej części wykonują ją nieodpłatnie dla dobra naszej akademickiej społeczności i w tej wirtualnej, zamkniętej przestrzeni naszej uczelni możemy się nimi dzielić.