Podstawowym problemem uniemożliwiającym rozpoczęcie pracy z Panelem Dydaktycznym i aplikacją Teams jest źle skonfigurowane uczelniane konto pocztowe. Poniżej można bez długotrwałych poszukiwań zapoznać się z podstawowymi wskazówkami, które pozwolą przebrnąć przez ten pierwszy etap i przejść z Zooma czy Skype'a na rekomendowany sposób odbywania zajęć zdalnych.

Konto pocztowe w domenie st.amu.edu.pl (studenci) lub amu.edu.pl / o365.amu.edu.pl (pracownicy) to nie tylko zalecany sposób przesyłania wiadomości e-mail. Aktywny i poprawnie skonfigurowany uczelniany adres e-mail to również login (hasło takie jak do poczty uniwersyteckiej) otwierający dostęp do Office'a 365 UAM, w którym zbudowano zintegrowany system administracyjno-dydaktyczny (Intranet UAM). W owym systemie (Panelu Dydaktycznym) wykładowcy mogą utworzyć grupy ćwiczeniowe korzystając z danych zapisanych w USOS. Wiadomości dla takich grup (np. o planowanych zajęciach online) przesyłane są właśnie na adresy uczelniane. Dlatego tak ważne jest prawidłowe skonfigurowanie i korzystanie z tych adresów. Raz jeszcze przypominam więc instrukcje przygotowane przez Centrum Informatyczne UAM.

Kiedy uda się już zalogować do uczelnianego Intranetu (a wykładowcom dalej - do Panelu Dydaktycznego), można rozpocząć tworzenie grup / zespołów w Teamsach, planowanie i uczestniczenie w zajęciach. Wtedy pomocne będą materiały zamieszczone w zakładce Wiadomości \ Pomoc do Teams i Office 365.