Materiały instruktażowe, przygotowane przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

  1. Jak poprowadzić wykład w czasie rzeczywistym w Microsoft Teams (Jacek Marciniak)
  2. Jak samodzielnie nagrać wykład i udostępnić go studentom? (Marta Kłobukowska)
  3. Jak nagrywać pokazy z aplikacji i wykłady prowadzone z wykorzystaniem PDF? (Marta Kłobukowska)

UWAGA: Poza niniejszymi tutorialami do dyspozycji Państwa są również materiały, do których linki znajdują się z lewej strony Panelu Dydaktycznego (wymaga logowania do Office'a 365). Polecamy tu szczególnie Często zadawane pytania, gdzie znajdziecie Państwo rozwiązania problemów zgłaszanych od marca br.