Szanowni Państwo,

na zebraniu koordynatorów wydziałowych ds. e-learningu 7 marca br. przyjęliśmy trzy dokumenty, precyzujące przedmiot naszych działań. Są to:

Wszystkie dokumenty przygotowały w styczniu i w lutym zespoły metodyczne wyłonione z naszego grona, przy współudziale metodyków z Wydziału Neofilologii i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. (Za co serdecznie dziękujemy).

Bogdan Hojdis