Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska wydała Zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 21 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku.

Przypominamy, iż w przypadku egzaminów online przeprowadzanych w Moodle, należy zarezerwować sobie termin. Link do kalendarza egzaminów Moodle znajduje się na stronie Platformy E-learningowej Moodle UAM https://lms.amu.edu.pl i na stronie głównej każdej instancji Moodle.