Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska wydała Zarządzenie nr 48/2020/2021 w sprawie Regulaminu kształcenia na odległość. Regulamin, przygotowany w minionym roku kalendarzowym, określa zasady organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – oczywiście nie tylko w okresie pandemii. Jest ważnym dokumentem dla wszystkich osób prowadzących i wspierających zajęcia zdalne.

Integralną częścią zarządzenia (i regulaminu) są następujące załączniki: