Przed sesją zimową bieżącego roku akademickiego została opracowana Rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i przekazanie zawartych w nim wskazań pracownikom Państwa macierzystej jednostki. Na przełomie stycznia i lutego br. OWKO zorganizuje również otwarte webinarium poświęcone tegorocznej zdalnej sesji zimowej. Uczestnicy będą mogli otrzymać wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, przypomnimy również wybrane technikalia dydaktyki zdalnej oraz przygotowane wcześniej i udostępnione materiały instruktażowe (vel szkoleniowe).