Z myślą o o nowym roku akademickim 2020/2021 została opracowana 18 września 2020 r. kolejna Rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, ponieważ zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do rekomendacji z 15 marca marca br., którą opublikowano jako załącznik do Zarządzenie Rektora UAM nr 433/2019/2020 z 19 marca br.