Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wydał Zarządzenie nr 447/2019/2020 w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożeniaCOVID-19.

Można jednak oczekiwać kolejnego doprecyzowania zasad zdalnej weryfikacji efektów uczenia się, ponieważ w § 14 ust. 1 zarządzenia znalazł się zapis: „Zasady  weryfikacji  osiągniętych  efektów  uczenia  się  określonych  w  programie studiów,  w  szczególności  przeprowadzania  zaliczeń  i  egzaminów  kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację określa odrębne zarządzenie”. Należy zatem śledzić ukazujące się w kolejnych dniach czy tygodniach komunikaty władz rektorskich i dziekańskich.