Propozycje do wniosku o środki z programu POWER podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej, złożone podczas spotkań w OWKO z koordynatorami e-learnigu, szefami jednostek organizacyjnych oraz administracją UAM


21 lipca 2016 r.

Obecni:
dr hab. Janusz Taborek (Wydział Neofilologii)

Propozycje:

  1. Powtórzyć kursy e-learningowe na poziomie podstawowym, uwzględniając realną liczbę pracowników zainteresowanych takim szkoleniem.
  2. Zorganizować kursy filologiczne dla kadry dot. tworzenia zadań językowych i pracy z tekstem – szkolenie objęłoby podniesienie (lub nabycie) kompetencji informtycznych i metodycznych w zakresie tworzenia i wdrażania kursów językowych online.
  3. Szkolenie na temat wykorzystania materiałów cyfrowych (filmów, tekstów) w nauczaniu języka obcego (niemieckiego, rosyjskiego).
  4. Kurs dot. wizualizacji wiedzy na potrzeby dydaktyki (i badań).
  5. Certyfikowane (lub niecertyfikowane) szkolenia korzystania z aplikacji Microsoft, w tym MS Office365 oraz MS Project.

UWAGA: Według modyfikacji zgłoszonej 1 września br. kurs 4 dotyczyłby wykorzystania badań statystycznych w dydaktyce i byłaby to propozycja zbieżna ze zgłoszonym 3 sierpnia przez dr Agnieszkę Cieszyńską kursem z wykorzystania metod statystycznych przy opracowywaniu wyników badań przeprowadzanych w ramach zajęć ze studentami.

Czytaj więcej: POWER podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej