Szanowni Państwo,

pierwsze w bieżącym roku spotkanie koordynatorów ds. e-learningu dotyczyło realizacji zadań, na które otrzymaliśmy środki w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni. Przypominam, że otrzymaliśmy dofinansowanie na szkolenia kadry dydaktycznej oraz modernizację uniwersyteckiej platformy e-learningowej. Głównym tematem rozmów była modernizacja platformy, mimo bowiem podpisania umowy pomiędzy UAM i MNiSW nie dysponowaliśmy jeszcze ostateczną wersją zatwierdzonych przedsięwzięć i kosztów. (Tutaj możecie Państwo zapoznać się z wersją wniosku, która była negocjowana przez pana Michała Spiczaka-Brzezińskiego, dyrektora Działu Dotacji Unijnych firmy Sense Consulting).

Czytaj więcej: Informacje po spotkaniu 10 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z odrzuceniem przez MNiSW protestu w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie szkoleń, który złożyliśmy we wrześniu 2016 roku, ujęliśmy znaczną część Państwa dotychczasowych propozycji w tegorocznym wniosku UAM w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni. Miło nam donieść, że tym roku wniosek został zaakceptowany i uzyskaliśmy finansowanie na zgłoszone szkolenia oraz modernizację platformy e-learningowej.

Czytaj więcej: Uzyskaliśmy środki w tegorocznym konkursie POWER

Szanowni Państwo,

do początków maja br. wpłynęły trzy wnioski o sfinansowanie realizacji kursów e-learningowych: z Wydziału Fizyki, wspólny z Wydziałów Biologii i Chemii oraz z Wydziału Historycznego. Pierwszy został wycofany przez koordynatora wydziałowego dra Piotra Kozłowskiego. W tej sytuacji przyjąłem do zrealizowania wniosek zgłoszony przez prof. Violettę Julkowską i prof. Arkadiusza Marciniaka z Wydziału Historycznego. Natomiast wniosek dr Agnieszki Cieszyński i dr Małgorzaty Bartoszewicz wymaga doprecyzowania. (Z treścią wniosków można zapoznać klikając w zlinkowany tekst). Regulamin rozpatrywania wniosków jeszcze układamy z dr. Jackiem Marciniakiem i w porozumieniu z uniwersyteckimi prawnikami, ale ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń zdecydowałem o przyjęciu i realizacji wszystkich tegorocznych projektów. Będę prosił tylko Państwa koordynatorów o zaakceptowanie tej decyzji.

Czytaj więcej: Kursy i szkolenia do realizacji w roku bieżącym