Szanowni Państwo,

na spotkaniu koordynatorów 5 września br. z kierownikiem projektu mgr Magdaleną Tomaszewską ponownie pojawił się problem rozliczania przygotowywanych kursów e-learningowych. W stosunku do projektu umowy z ministerstwem ze stycznia w umowie podpisanej w marcu pojawiły się w różnych kwestiach bardziej szczegółowe zapisy, czy termin ten oznacza: przeprowadzenie i udokumentowanie wszystkich zająć zdalnych danego kursu, umieszczenie kursu w programie nauczania przez rady wydziałów czy tylko przetestowanie wybranych zajęć (zagadnień) danego kursu z grupą minimum 15 studentów. Jeśli odpowiedź z ministerstwa potwierdzi konieczność zatwierdzenia zajęć przez rady wydziałów lub/i przeprowadzenia i udokumentowania całego kursu, to najprawdopodobniej będziemy wnioskować o przesunięcie rozliczenia wszystkich kursów przewidzianych na rok 2011 na rok 2012.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania 5 września 2011 r.

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami co do sposobu wypłacania należności za przeprowadzanie szkoleń i przygotowanie kursów e-learningowych wyjaśniam, z zastrzeżeniem jednak, że miesięczna kwota dodatku dla pracownika technicznego lub administracyjnego nie może przekroczyć 40% uposażenia podstawowego, a dla naukowca i dydaktyka – 60%.

Czytaj więcej: Zasady rozliczania szkoleń i kursów w projekcie Unikatowy...