Zarządzenie Rektora UAM z 23 maja 2020:

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wydał Zarządzenie nr 455/2019/2020 w sprawie działania Uniwersytetu od dnia 1 czerwca 2020 r. Wskazano w nim dzień 30 września jako termin, do którego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie. Jednak szereg innych zapisów zarządzenia stwarza możliwości zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, zwłaszcza studentom kończącym studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Dopuszcza się zatem możliwość, by dziekani wskazywali zajęcia, które mogą być realizowane w sposób tradycyjny (zwłaszcza jeśli ich przeprowadzenie w sposób zdalny nie jest możliwe).

Od 1 czerwca br. możliwe będzie uzyskiwanie zaliczeń lub zdawanie egzaminów zaraz po zakończeniu określonych zajęć – przedmiotów, kursów, modułów. (Zaliczeń i egzaminów dotyczy też Zarządzenie Rektora nr 447/2019/2020 z 27 kwietnia br.).  Można jednak oczekiwać kolejnego doprecyzowania zasad zdalnej weryfikacji efektów uczenia się, ponieważ w § 14 ust. 1 zarządzenia znalazł się zapis: „Zasady  weryfikacji  osiągniętych  efektów  uczenia  się  określonych  w  programie studiów,  w  szczególności  przeprowadzania  zaliczeń  i  egzaminów  kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację określa odrębne zarządzenie”. Należy zatem śledzić ukazujące się w kolejnych dniach czy tygodniach komunikaty władz rektorskich i dziekańskich.


Uczelniane konta pocztowe

Podstawowym problemem uniemożliwiającym rozpoczęcie pracy z Panelem Dydaktycznym i aplikacją Teams jest źle skonfigurowane uczelniane konto pocztowe. Poniżej można bez długotrwałych poszukiwań zapoznać się z podstawowymi wskazówkami, które pozwolą przebrnąć przez ten pierwszy etap i przejść z Zooma czy Skype'a na rekomendowany sposób odbywania zajęć zdalnych.

Konto pocztowe w domenie st.amu.edu.pl (studenci) lub amu.edu.pl / o365.amu.edu.pl (pracownicy) to nie tylko zalecany sposób przesyłania wiadomości e-mail. Aktywny i poprawnie skonfigurowany uczelniany adres e-mail to również login (hasło takie jak do poczty uniwersyteckiej) otwierający dostęp do Office'a 365 UAM, w którym zbudowano zintegrowany system administracyjno-dydaktyczny (Intranet UAM). W owym systemie (Panelu Dydaktycznym) wykładowcy mogą utworzyć grupy ćwiczeniowe korzystając z danych zapisanych w USOS. Wiadomości dla takich grup (np. o planowanych zajęciach online) przesyłane są właśnie na adresy uczelniane. Dlatego tak ważne jest prawidłowe skonfigurowanie i korzystanie z tych adresów. Raz jeszcze przypominam więc instrukcje przygotowane przez Centrum Informatyczne UAM.

Kiedy uda się już zalogować do uczelnianego Intranetu (a wykładowcom dalej - do Panelu Dydaktycznego), można rozpocząć tworzenie grup / zespołów w Teamsach, planowanie i uczestniczenie w zajęciach. Wtedy pomocne będą materiały zamieszczone w zakładce Wiadomości \ Pomoc do Teams i Office 365.


List Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ws. e-learningu

Po lewej stronie, w zakładce Informacje innych jednostek organizacyjnych znajdziecie Państwo prośbę przesłaną przez panią Annę Rutz, Pełnomocniczkę Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.


Zarządzenie Rektora UAM z 19 marca 2020:

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wydał Zarządzenie nr 433/2019/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19. Czytaj: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/zarzadzenie-nr-433 . Do Zarządzenia dołączono:


O Platformie E-learningowej UAM:

Moodle UAM to zespół instancji Moodle tworzący "Platformę E-learningową UAM", administrowaną przez OWKO UAM. Nowe wydziały nie mają obecnie oddzielnych platform: kursy i konta są na instancjach dotychczasowych (sprzed 2019). Na każdą instancję obowiązuje osobne logowanie, wykorzystujące konto służbowe / studenckie UAM.

 

NOWE KONTA Pracownicze na Moodle:

 

POMOC Moodle

Na każdej platformie Moodle jest opcja "Pomoc Moodle" w belce górnej strony, gdzie można przeczytać informacje nt. kont i zakładania kursów.

Zapraszamy na strony pomocy Moodle OWKO:


UWAGA:

  1. Moodle pomoże w dystrybucji materiałów, komunikacji przez fora, administracji zadaniami, przeprowadzaniu testów online, itp.
  2. Moodle NIE pomoże w zaaranżowaniu spotkania online (telekonferencji). Polecamy Office 365 Teams (info CI UAM), w szczególności za pośrednictwem Panelu Dydaktycznego UAM (linki do spotkań można umieścić w Moodle.) (Zobacz więcej nt. Teams.)
  3. Na Moodle NIE wrzucamy swoich filmów wideo. Te należy wrzucić na Office 365 > Stream, odpowiednio udostępnić i osadzić bądź zlinkować w Moodle. (Instrukcja.)


Rozwiązywanie problemów:

  • Na wydziałach / w jednostlach działają koordynatorzy ds e-learnigu. (Jeśli na Państwa wydziale jeszcze nie ma takowego, prosimy zgłosić kwestie władzom jednostki i dyrektorowi OWKO. )
  • Sprawy związane z korzystaniem z Moodle czy narzędzi Office 365 - zapraszamy na strony Pomocy Moodle (zob. powyżej).
  • *Techniczne* problemy (np. błędy w logowaniu Moodle) prosimy zgłaszać na dedykowany helpdesk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.