Szanowni Państwo,

kończy się czas zgłaszania wniosków dotyczących modernizacji uczelnianej platformy e-learningowej. Po spotkaniu marcowym z Rektorem Markiem Nawrockim skontaktowałem się z panią Magdaleną Żurawską,  sprawująca pieczę m.in. nad naszymi przedsięwzięciami projektowymi. Na Forum Koordynatorów E-learningu (temat „Realizacja szkoleń i modernizacji platformy Moodle”) zamieściłem wyciąg z umowy między UAM i MNiSW (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17), który zawiera wyszczególnienie, kosztorys i harmonogram szkoleń oraz działań modernizacyjnych, jakie powinniśmy zrealizować w latach 2018-2021. Na spotkaniu po świętach wielkanocnych ustalimy szczegółowy podział prac i wynagrodzeń. (Zgodziła się w nim uczestniczyć pani Żurawska).

Jako termin spotkania proponuję wstępnie sobotę 7 kwietnia, godz. 10.00 (sala 01 w Collegium Maius) z trzech powodów: większość z nas nie ma w tym dniu obowiązków służbowych, można skorzystać z bezpłatnego parkingu przy Bibliotece IFP (od strony ul. Honoriusz Kowalczyka), czas spotkania może być dłuższy niż w dzień powszedni. Ostateczną informację prześlę na indywidualne adresy e-mail.

Życzę Państwu zdrowych, pogodnych i radosnych świąt wielkanocnych oraz dobrego wypoczynku.

dr hab. Bogdan Hojdis