Szanowni Państwo,

pierwsze w bieżącym roku spotkanie koordynatorów ds. e-learningu dotyczyło realizacji zadań, na które otrzymaliśmy środki w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni. Przypominam, że otrzymaliśmy dofinansowanie na szkolenia kadry dydaktycznej oraz modernizację uniwersyteckiej platformy e-learningowej. Głównym tematem rozmów była modernizacja platformy, mimo bowiem podpisania umowy pomiędzy UAM i MNiSW nie dysponowaliśmy jeszcze ostateczną wersją zatwierdzonych przedsięwzięć i kosztów. (Tutaj możecie Państwo zapoznać się z wersją wniosku, która była negocjowana przez pana Michała Spiczaka-Brzezińskiego, dyrektora Działu Dotacji Unijnych firmy Sense Consulting).

Na modernizację platformy przyznano nam 255 tysięcy złotych. Realizacja tego zadania dotyczyć będzie zwiększenia możliwości dydaktycznych (tworzenia kursów, testów itp.) oraz szkolenia w zakresie wykorzystania tych możliwości w latach 2020-2021. Pozostaniemy przy Moodle, ale zostaną dodane nowe funkcjonalności. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu nastąpi integracja Moodle'a z nową platformą komunikacyjno-dydaktyczną uczelni, realizowaną w ramach szóstego modułu projektu. Ważnym elementem modernizacji powinno być wdrożenie archiwizowania kursów w paczkach scormowych, aby można było kursy nieaktywne usuwać z platformy, przechowywać i ponownie instalować w razie potrzeby. Wzorcem dla naszego unowocześnienia mogłaby być na przykład platforma UW, która jest znacznie bardziej intuicyjna, ale stosowne prace powinna przeprowadzić wyspecjalizowana firma zewnętrzna. Pożyteczne mogą okazać się więc konsultacje z zespołem obsługującym platformę UW. Wspólnie jednak powinniśmy wypracować założenia modernizacyjne, które posłużą do sformułowania wytycznych dla wykonawcy. Dlatego koordynatorzy mogą zgłaszać propozycje rozwiązań, jakie moglibyśmy skopiować (ewentualnie modyfikując) i wdrożyć. Wstępnie przyjęliśmy, że takie wnioski można składać do końca marca. Możemy również spotkać się, aby wspólnie przeanalizować różne platformy e-learningowe i wytypować odpowiadające nam rozwiązania.

Jakiekolwiek jednak zostałyby przyjęte wzorce, to nasza modernizacja nie powinna polegać na „ręcznej” modyfikacji kodu, ponieważ byłoby to rozwiązanie na 2-3 lata, tzn. do następnej aktualizacji Moodle'a. Zastosowanie takiej modyfikacjii wymagałoby w przyszłości przejęcia przez OWKO informatycznej obsługi platformy.

Pojawiły się też wątpliwości co do równoległego działania platformy uniwersyteckiej i platform wydziałowych, na modernizację których nie przewidziano żadnych środków. Być może rozwiązaniem byłaby próba zintegrowania platform, co wiąże się z m.in. koniecznością ujednolicenia systemu kont użytkowników (LDAP i CAS).

Adam Pietrzykowski (USF) zgłosił gotowość uruchomienia 1-2 wirtualnych stanowisk z pakietem Adobe CS6/5.5 master Collection, aby udostępnić w AMU-Necie program Adobe Premiere osobom, które chcą przygotowywać materiały filmowe do kursów. (Zwracam uwagę, że od dwóch lat można korzystać z tej aplikacji w pracowni komputerowej OWKO w Collegium Maius). Ponadto USF przy udziale finansowym OWKO chce przygotować e-learningowe materiały dydaktyczne (10 jednostek) dla uczniów szkół średnich.

Już po spotkaniu Rektor Marek Nawrocki poprosił o zorganizowanie po 21 lutego br. zebrania wszystkich koordynatorów (w razie nieobecności należałoby postarać się o zastępcę), aby zaplanować realizację zadań projektowych. Będzie zatem okazja do zapoznania się z ostateczną wersją zakontraktowanych szkoleń (liczbą, zakresem merytorycznym, kosztorysem i terminarzem) oraz do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących integracji zmodernizowanego Moodle'a z powstającą w ramach projektu uniwersytecką informatyczną platformą komunikacyjno-dydaktyczną. Dzień i godzinę zebrania podam Państwu po uzgodnieniu terminu z Rektoratem.

dr hab. Bogdan Hojdis