Szanowni Państwo,

w ramach konferencji „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” można zapisywać się do 15 kwietnia br. na bezpłatne warsztaty: prawny i informatyczny. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 kwietnia, natomiast warsztaty 20 kwietnia. Zachęcam do udziału.

dr hab. Bogdan Hojdis

Szanowni Państwo,

kończy się czas zgłaszania wniosków dotyczących modernizacji uczelnianej platformy e-learningowej. Po spotkaniu marcowym z Rektorem Markiem Nawrockim skontaktowałem się z panią Magdaleną Żurawską,  sprawująca pieczę m.in. nad naszymi przedsięwzięciami projektowymi. Na Forum Koordynatorów E-learningu (temat „Realizacja szkoleń i modernizacji platformy Moodle”) zamieściłem wyciąg z umowy między UAM i MNiSW (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17), który zawiera wyszczególnienie, kosztorys i harmonogram szkoleń oraz działań modernizacyjnych, jakie powinniśmy zrealizować w latach 2018-2021. Na spotkaniu po świętach wielkanocnych ustalimy szczegółowy podział prac i wynagrodzeń. (Zgodziła się w nim uczestniczyć pani Żurawska).

Czytaj więcej: Realizacja szkoleń i modernizacji platformy Moodle

Szanowni Państwo,

pierwsze w bieżącym roku spotkanie koordynatorów ds. e-learningu dotyczyło realizacji zadań, na które otrzymaliśmy środki w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni. Przypominam, że otrzymaliśmy dofinansowanie na szkolenia kadry dydaktycznej oraz modernizację uniwersyteckiej platformy e-learningowej. Głównym tematem rozmów była modernizacja platformy, mimo bowiem podpisania umowy pomiędzy UAM i MNiSW nie dysponowaliśmy jeszcze ostateczną wersją zatwierdzonych przedsięwzięć i kosztów. (Tutaj możecie Państwo zapoznać się z wersją wniosku, która była negocjowana przez pana Michała Spiczaka-Brzezińskiego, dyrektora Działu Dotacji Unijnych firmy Sense Consulting).

Czytaj więcej: Informacje po spotkaniu 10 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z odrzuceniem przez MNiSW protestu w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie szkoleń, który złożyliśmy we wrześniu 2016 roku, ujęliśmy znaczną część Państwa dotychczasowych propozycji w tegorocznym wniosku UAM w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni. Miło nam donieść, że tym roku wniosek został zaakceptowany i uzyskaliśmy finansowanie na zgłoszone szkolenia oraz modernizację platformy e-learningowej.

Czytaj więcej: Uzyskaliśmy środki w tegorocznym konkursie POWER