Szanowni Państwo,

na zebraniu koordynatorów wydziałowych ds. e-learningu 7 marca br. przyjęliśmy trzy dokumenty, precyzujące przedmiot naszych działań. Są to:

Wszystkie dokumenty przygotowały w styczniu i w lutym zespoły metodyczne wyłonione z naszego grona, przy współudziale metodyków z Wydziału Neofilologii i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. (Za co serdecznie dziękujemy).

Bogdan Hojdis

Przepisy prawne dotyczące kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym:

  • Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (art. 164, pkt 3 i 4) (format pdf) – pobierz
  • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (format pdf) – pobierz
  • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (format pdf) – pobierz
  • Wyjaśnienia mgr Joanny Malec, radcy prawnego UAM, z 10.11.2010 r. w sprawie przepisów wykonawczych do punktu 4 art. 164 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (dot. kształcenia na odległość):
Czytaj więcej: Zagadnienia prawne (stan z listopada 2010)